Integratieve coaching en counseling

Conflictbeheersing op het werk

Conflictbeheersing op het werk is een belangrijk onderdeel van succes. Elke plek waar tegengestelde belangen bijeen komen is een broedplaats voor conflicten. Dat geldt zeker ook voor de werkvloer. Er kunnen conflicten ontstaan met verschillende niveaus van impact. Onenigheid is niet altijd nadelig voor een afdeling. Een conflict kán werknemers meer gefocust, meer gedreven maken. Op het moment dat een conflict uit de hand loopt en de sfeer en de prestaties op de werkvloer negatief beïnvloed worden, is het zaak om in te grijpen.


YourMindtality in Hoevelaken (Nijkerk) biedt psychosociale hulpverlening door effectieve coaching bij een conflict op de werkvloer. 

Het omgaan met conflicten is iets wat je kunt leren.
Wil je jezelf trainen om beter te worden in het omgaan met onenigheid? 

YourMindtality geeft je 6 tips voor conflictbeheersing op het werk:

 1. Ontwikkel een radar voor onderhuidse spanningen
  Als je beter wilt omgaan met misverstanden op het werk of privé, zorg er dan voor dat je conflicten op tijd gaat signaleren. Als er knallende ruzie ontstaat, is het wel duidelijk dat het niet langer botert tussen de betrokkenen. Een sluimerend conflict is te herkennen aan het feit dat mensen weigeren samen te werken, elkaars prestaties bagatelliseren of onderling roddelen.

 2. Erken het zakelijk conflict
  Nadat je een conflictsituatie hebt gespot, is het belangrijk om de onenigheid bespreekbaar te maken. Zodra je de vinger op de zere plek hebt gelegd, kan het conflict namelijk niet langer genegeerd worden. De betrokkenen moeten zichzelf gaan uitspreken, waardoor erkenning voor de situatie ontstaat.

 3. Maak onderscheid
  Conflicten kunnen verschillende vormen aannemen. Spreek je van een uit de hand gelopen discussie met je leidinggevende of je collega of is het onmogelijk om langer samen te werken? Het kan zijn dat er jaloezie in het spel is, of dat er een machtsstrijd aan ten grondslag ligt. Soms is er alleen sprake van onenigheid over een bepaalde werkwijze. Hoe groter het conflict, hoe uitgebreider de ruzie uitgesproken moet worden. Kijk naar het grote geheel, voordat je bepaalt hoe je om kunt gaan met dit zakelijk conflict.

 4. Werk constructief
  Als je het zakelijk conflict helder op je netvlies hebt staan, kun je bepalen in welke setting en met welke personen je wilt gaan werken aan een oplossing.
  Blijf gedurende het gehele proces assertief en gefocust op het doel:

  • Coachhing bij een zakelijk conflictBlijf beleefd, schreeuw niet, blijf bij je recht om je grenzen te bewaken
  • Vertel hoe jij de situatie ervaart
  • Vraag hoe de ander zich hierover voelt
  • Houd het bij zaken die het werk aangaan, laat privé strubbelingen buiten beschouwing
  • Onderbreek elkaar niet, ieder heeft recht op het geven van uitleg van de situatie
  • Houd je emoties erbuiten, ook als je persoonlijk wordt aangevallen
  • Geef het aan als je je persoonlijk aangevallen voelt

 5. Zoek gezamenlijk naar een oplossing
  Eén van de belangrijkste tips voor conflictbeheersing is dat alle partijen betrokken worden door in overleg te gaan over mogelijke oplossingen. Alle partijen hebben natuurlijk baat bij een goede, langdurige oplossing. Als iedereen openstaat voor de inbreng van anderen, wordt er op constructieve wijze gewerkt. 

 6. Voorkom gelijksoortige conflicten
  Het positieve van de beheersing van conflicten op het werk, is dat jij en je leidinggevende of collega hiervan leren. Je hebt ontdekt wat de oorzaak was van het conflict en jullie hebben samen op constructieve wijze het probleem aangepakt. Dat maakt het stukken gemakkelijker om een dergelijk conflict in de toekomst te voorkomen. Spelen er in de toekomst weer irritaties op, dan is de drempel lager om weer even bij elkaar te gaan zitten. Jullie hebben namelijk eerder ook al succes geboekt.
  Grote kans dat dit jullie nog een keer lukt.

  Heb je hulp nodig bij een conflict op je werk? Bel dan eens vrijblijvend met Jolanda Cloete-Wijnbeek van YourMindtality in Hoevelaken!