Integratieve coaching en counseling

Personal counselor bij o.a. levensfaseproblematiek en burnout

YourMindtality in Hoevelaken, Gemeente Nijkerk, is een professionele counselor bij o.a. levensfaseproblematiek en burn-out.

          
Wat is Personal Counseling?

Counseling (soms ook wel als counselling geschreven) is een laagdrempelige vorm van psychosociale hulpverlening en is gericht op het oplossen of hanteren van problemen:
Personal counseling
 • het vinden van antwoorden op vragen
 • het benutten van ongebruikte mogelijkheden
 • het ontwikkelen van kennis en vaardigheden

Counseling is resultaatgericht en pragmatisch 


Bij counseling gaat het erom dat een cliënt doelen gaat formuleren en gaat handelen om deze doelen te bereiken.

Mensen gaan naar een counselor bij problemen en vragen met emotionele (psycho-sociale) achtergronden.
 
Counseling heeft een humanistische invalshoek en is in oorsprong gebaseerd op de humanistische psychologische stroming. Mensen worden geholpen als de hulpverlener qua houding aan vier voorwaarden voldoet:
 
 1. Empathie:
  Empathie wordt vaak als synoniem beschouwd aan het woord 'inlevingsvermogen'. Toch gaat empathie verder dan dat. Bij empathie reflecteer je namelijk het verkregen begrip terug op de cliënt.

 2. Onvoorwaardelijke acceptatie
  Onvoorwaardelijke acceptatie is niet zozeer gericht op het gedrag, maar vooral op de gedachten, gevoelens en belevingen van de cliënt. Denk hierbij aan mensen met problemen die geblokkeerd worden in persoonlijke groei en ontwikkeling. Deze blokkades worden vaak gevormd door gevoelens van schaamte.
  Als een geacccrediteerde hulpverlener alle gedachten, gevoelens en belevingen van een cliënt accepteert, leert een cliënt dat hij z'n eigen gedachten, gevoelens en belevingen mag accepteren. Als deze openheid aanwezig is, is het voor de cliënt mogelijk om zijn persoonlijke groei en ontwikkeling te hervatten.

 3. Congruentie
  Congruentie betekent dat een hulpverlener oprecht en eerlijk moet zijn in hetgeen hij verbaal en non-verbaal aan zijn cliënt vertelt. Mensen met problemen gaan niet meer congruent door het leven. Wat ze innerlijk denken, voelen en beleven, dat uiten ze niet naar buiten. Daarentegen uiten zij gedachten, gevoelens en belevingen die door de omgeving zijn ingegeven. Met andere woorden; ze gedragen zich zoals zij denken dat anderen willen dat zij zich gedragen.
  Om cliënten duidelijk te maken dat de 'innerlijke persoon' en de 'uiterlijke persoon' identiek kunnen en mogen zijn, moeten counselors zelf congruent zijn. Pas dan leren cliënten dat dit ook voor hen geldt.

 4. Betrouwbaarheid en integriteit:
  Met betrouwbaarheid en integriteit - of integer handelen - wordt bedoeld dat ik mijn functie als personal counselor adequaat en zorgvuldig uitoefen, met inachtneming van mijn verantwoordelijkheden en de geldende regels. Ik oordeel en handel op moreel verantwoorde wijze, op basis van algemeen aanvaarde sociale en ethische normen. Ik neem verantwoordelijkheid voor mijn eigen handelen, en ben aanspreekbaar op mijn gedrag. Onder integriteit vallen waarden als betrouwbaarheid, klantgerichtheid, objectiviteit, fatsoenlijkheid en effectiviteit.
   

Wat zijn de kenmerken van YourMindtality als Personal Counselor?

YourMindtality wil:

 • een therapeutische relatie met jou opbouwen
 • inzichten bij jou als cliënt bevorderen
 • een basis creëren om persoonlijke veranderingen te realiseren voor nu en in jouw toekomstperspectief

Wat is het verschil tussen counseling en psychotherapie?

Counseling heeft veel raakvlakken met psychotherapie. Zo worden verschillende inzichten uit de psychotherapie toegepast, met als doel om problemen op te lossen of te verlichten en om vragen te beantwoorden.
Toch is counseling (met nadruk) geen psychotherapie. Counseling houdt zich niet bezig met psychiatrische stoornissen of zware psycho-sociale problematieken. Daarbij richt counseling zich primair op het 'hier-en-nu'.
 

Personal Counseling richt zich op problemen en vragen met een (lichte) psycho-sociale achtergrond, waarbij er geen sprake is van een psychiatrische stoornis.


Wanneer wordt counseling ingezet?

 • bij problemen met een (lichte) psycho-sociale achtergrond; denk aan aanhoudende stress, een gevoel van niet gelukkig zijn of aan het niet optimaal kunnen functioneren
 • om inzichten te verkrijgen in (levens)vragen; denk aan vragen over het nut van het eigen bestaan, waar naartoe te willen in het leven of aan onzekerheid of men 'goed bezig is'
Als Personal Counselor begeleid ik jou in het oplossen van blokkades die jou belemmeren. Met mijn personal counseling groeit je motivatie en zelfhelend vermogen en ontdek jij handreikingen voor een beter leven!
 
Neem vandaag nog contact op voor het maken van een intakegesprek!